رزومه آقای مخلصیان

بسمه تعالي
رزومه آقای مخلصیان

الف – مشخصات پرسنلي
نام : حسين
نام خانوادگي : مخلصيان
متولد: 1330 دزفول
تلفن: 09123136178
پست الكترونيكي : mokhlesiyan@gmail.com الف – تحصیلات :
فوق لیسانس مدیریت بنادر و کشتیرانی از دانشگاه جهانی دریانوردی(WMU) کشور سوئد سال 1369.
ب – دوره هاي آموزشي كوتاه مدت
1- طی دوره مدرسین دریائی در كالج هاي دريائي درکالج دریایی رتردام هلند
2- دوره مبارزه با آلودگي آب دريا در هامبورگ آلمان
3- دوره مبارزه با حريق در شناورها هلند ، رتردام
4- دوره تجسس و نجات دريائي(SAR) دربندر برمن آلمان
5- دوره تدريس Ship Simulator و ARPA در كالج دريائي رتردام هلند
6- دوره پیشرفته لایروبی کانالها و آبراهها ی دریایی دربندر رتردام.
7- دوره مدیریت و راهبری و تعمیرات شناور ها در کشور سوئد.
ج – سوابق کاری :
جمعا 33سال سابقه کار بشرح ذیل:
1) نوزده سال و نه ماه تا آبانماه 1373 استخدام رسمی در سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی اهم مشاغل:
رديف سازمان يا موسسه تاريخ پست سازماني
1 اداره كل بنادرودریانوردی استان خوزستان ،خرمشهر
17/7/55 تا 16/7/58 راهنماي كشتي هاي تجاري در اروند رود
2 اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 16/7/58 تا 21/11/58 معاون فرمانده كشتي لايروب 3000 مترمكعبي سومار (آبتين)
3 اداره كل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 21/11/58 تا 12/11/61 فرمانده كشتي لايروب 3000 متر مكعبي سومار
4 اداره كل بنادرو دریانوردی استان خوزستان 12/11/61 تا 1/3/ 63 كارشناس امور دريائي در بندر امام خميني
5 اداره کل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان 1/3/63 تا 1/10/65 كارشناس و مدرس آموزش هاي ایمنی دريائي در مركز آموزش هاي تخصصي بندر شهيد رجائي
6 سازمان بنادر و دريانوردي تهران 1/10/65 تا 11/9/67 كارشناس سازمانهای تخصصی
7 سازمان بنادر و دريانوردي تهران 1/7/69 تا 20/3/70 پس از خاتمه تحصیل در کشور سوئد رئيس اداره ايمني و خدمات دريائي
8 سازمان بنادر و دريانوردي تهران 20/3/70 تا 15/8/73 مديركل امور دريائي سازمان در تهران

2) از 1/9/1373تا 1382 مدیر عامل شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی دریاهوردر ایران بمدت چهار سال عهده دار راهبری شناور های اداره کل بنادر ودریانوردی استان هرمزگان مشتمل بر تامین پرسنل ،تامین قطعات یدکی و تعمیر ونگهداری شناور های یادشده و همزمان مدیر عامل و سهامدار شرکت Kellard Marine Services درامارات متحده عربی( از مجموعه شرکتهای گروه بن زاید) عمده فعالیتها : حمل و نقل چند منظوره کلیه کالا ها ازجمله مشتقات نفتی ،بازرسی کانتینروتامین قطعات یدکی شناورها.
3) از سال 1382تا 1384 مدیر خط کشتیرانی خاور دور کشتیرانی بنیاد مستضعفان.
4) از سال 1384تا 1386 مدیرعامل و سهامدار شرکت city international trading در مارات متحده عربی ، عمده فعالیت حمل و نقل بین المللی کلیه کالاها ازجمله مشتقات و مواد نفتی
5) از 1386 تا 1388 مشاور ارشد مدیر عامل شرکت تاید واتر خاور میانه همزمان عضو هیئت مدیره شرکتهای کشتیرانی خلیج فارس و شرکت دریابندر.
6)از سال 1388 شروع مجددفعالیت درشرکت دریاهور بعنوان مدیر عامل عمده فعالیتها اجاره کشتی جهت حمل و نقل کالا و مدیریت ایمنی و امنیتی شناور های خدماتی و همزمان مشاور شرکتهای الکو و هورایزن امارات متحده عربی از شرکتهای تابعه جی جی کو .
7)تعلیق فعالیت شرکت دریاهور از سال 1394 . ادامه همکاری با سمت مشاور شرکتهای الکو و هورایزن امارات متحده عربی از شرکتهای تابعه جی جی کو تا سال آبانماه 1396 جهت خرید و حمل دریایی مشتقات نفتی.

ه – مسئوليت هاي فرعي
– به مدت يكسال نايب رئيس كميته فرعي ارتباطات ماهواره اي از کمیته های فرعی کمیته ایمنی دریانوردی سازمان بين المللي دريانوردي در لندن انگلستان.
– رياست اجلاس منطقه اي SAR در ايران و بحرين از طرف سازمان بين المللي دريانوردي IMO.
– رياست اجلاس بين المللي تجسس و نجات در تهران به نيابت از سازمان بين المللي دريانوردي IMO.
– سه نوبت سرپرستی هيئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران درجلسات کمیته ایمنی دریانوردی سازمان بین المللی دریانوردی در لندن.
– شرکت در اجلاس سازمان بین المللی هیدروگرافی درکشور فرانسه بعنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی.
– عضو هيئت ایرانی کمیته مشترک اقتصادی ایران و کشور عمان.
– عضو هيئت ایرانی کمیته مشترک اقتصادی ایران و کشورکویت.
– عضو هيئت مدیره شرکت تاید واتر خاور میانه
– عضو هيئت مديره شركت دريا بندر بمدت دو سال.
– عضو هيئت مديره شركت خليج فارس .
– سرپرست عملیات نجات کشتی اورینت وینچر درخورموسی.

و – طرحهاومطالعات:

– تهیه طرح کامل کنترل تردد کشتیها (VTS) درتنگه هرمز و خلیج فارس
منطبق با استاندارد های بین المللی.
– ارایه راهکارهای لازم جهت بهبود مدیریت عملیاتی شناور های خدماتی
و پشتیبانی در بنادرکشور منتشره در مجله بندرو دریا.
– تهیه متن نقد و بررسی رابطه بین صاحبان کالا و حمل کنندگان
دریایی کالا وارایه روش بهینه صادرات محصولات جهت وزارت معادن و
فلزات
– تهیه طرح کنترل و پیشگیری آلودگی آبها درخلیج فارس.
– تهیه طرح تجسس و نجات درآبهای خلیج فارس.
– تهیه طرح بهینه سازی علایم دریانوردی در خلیج فارس و دریای عمان.

ی – تجربیات وتخصص:
– مدیریت و راهبری و تعمیرات شناور ها.
– ارائه خدمات مشاوره جهت لایروبی آبراهها وکانالهای بنادر.
– اجاره شناور بطرفیت از صاحبان کالا جهت حمل و نقل کلیه کالا های
– تجاری و انجام امور نمایندگی کشتیهای تجاری.
– ارائه خدمات مشاوره دریایی و کشتیرانی.

فهرست