خدمات نگین سبز

هدف ما ارائه خدمات صنعت و سایر فعالیت های دریایی در ایران مطابق با استانداردهای بین المللی است

وبلاگ

آخرین مقالات و اخبار شرکت مهندسی و خدمات دریایی نگین سبز خاورمیانه

اعضای هیئت مدیره شرکت مهندسی و خدمات دریایی نگین سبز خاورمیانه

اخبار

آخرین اخبار شرکت مهندسی و خدمات دریایی نگین سبز خاورمیانه