هدف ما ارائه خدمات صنعت و سایر فعالیت های دریایی در ایران مطابق با استانداردهای بین المللی است

null

لایروبی

مزایای مهم لایروبی افزایش مواد مغذی آب در طی پاشیده شدن آب بر سطح دریا است که موجب افزایش فیتوپلانکتون ها و رشد جلبک ها می شود

null

نگهداری و تعمیرات

سرویس نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مجموعه فعالیت ها و روش های منظم و دوره ای است که به منظور بررسی وضعیت موجود, انجام می شود

null

هیدو گرافی

شاخه‌ای از علوم نقشه برداری که پیرامون تهیه نقشه و داده‌های مکانی از ژرفای آبها بحث می‌کند آب‌نگاری یا همان هیدروگرافی نام دارد

فهرست